Умови продажу продукції

Шановні клієнти!

Просимо вас уважно ознайомитись із загальними умовами продажу продукції (надалі — Умови), які вважаються невід’ємною частиною договору купівлі-продажу, що укладається покупцем із ТОВ «Озон» (продавцем) згідно з главою 54 Цивільного Кодексу України. Ці умови є обов’язковими для обох сторін, якщо покупець і продавець не домовляться про щось інше в письмовій формі.

Отже, будь-які погоджені продавцем і покупцем зміни до цих Умов або додаткові умови повинні бути викладені в письмовій формі та завірені підписами уповноважених представників обох Сторін.

Визначення термінів:

Продукція (Товар) — бетонні вироби ТОВ «Озон», які є предметом договору купівлі-продажу.
Виробник — ТОВ «Озон».
Клієнт — фізична або юридична особа, яка має намір придбати або придбала продукцію ТОВ «Озон».
Сторони — Виробник і Клієнт разом.
Ціна — виражений у грошовій формі еквівалент одиниці товару.
Тара — дерев’яні піддони (палети).
Транспортний засіб — бортовий автомобіль, що передбачає можливість двостороннього бокового завантаження.

 

I. КОМЕРЦІЙНО-ТЕХНІЧНІ УМОВИ

 1. Продукція товариства з обмеженою відповідальністю «Озон» відповідає вимогам, встановленим ДСТУ Б В.2.7-145:2008 «Будівельні матеріали. Вироби бетонні тротуарні неармовані. Технічні умови», ДСТУ Б EN 1338:2016 «Брущатка бетонна. Вимоги і методи випробувань», ДСТУ Б EN 1339:2016 «Плити бетонні для пішохідних доріжок і тротуарів. Вимоги і методи випробувань», ДСТУ Б В.2.7-237:2010 (ГОСТ 6665-91, MOD) «Будівельні матеріали. Камені бетонні і залізобетонні бортові. Технічні умови», ДСТУ Б EN 1340:2016 «Бордюри бетонні. Вимоги й методи випробувань», ДСТУ Б EN 13198:2016 «Малі архітектурні форми бетонні. Загальні технічні умови».
  Виробник здійснює приймально-здавальні випробування Продукції відповідно до вимог ДСТУ.
 2. У представництвах і пунктах продажу Продукції Виробника Клієнт має змогу отримати інформацію про умови експлуатації Продукції, взірці замощення, асортимент, розміри, вагу бетонних елементів, їх кількість у транспортних піддонах, вартість транспортування та розвантаження Продукції.
 3. Продукція продається на дерев’яних піддонах (палетах), які можуть бути загорнуті у стретч-плівку та стягнуті поліпропіленовою стрічкою. За згодою Клієнта та Виробника тара може бути продана Виробнику відповідно до цих Умов.
 4. Кожен піддон (палета) маркується етикеткою, яку Клієнт зобов’язаний зберігати упродовж всього гарантійного терміну для надання Виробникові у разі пред’явлення вимоги у зв’язку із недоліками проданої Продукції.
 5. Деякі типи Продукції мають, окрім цілих елементів, також додаткові елементи, які продаються в комплекті з цілими елементами в певному відсотковому співвідношенні.

II. ПРИНЦИПИ УКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

 1. Договір вважається укладеним з моменту його підписання Сторонами або отримання Виробником письмового замовлення зі словами «Покупець ознайомлений та погоджується з Умовами продажу», підписаного Клієнтом, або особою, уповноваженою представляти інтереси Клієнта.
 2. Письмове замовлення повинне містити інформацію про Продукцію, яка є предметом Договору, а саме:
  • номер замовлення;
  • дату оформлення замовлення;
  • прізвище, ім’я та по-батькові Клієнта (фізичної особи) або найменування Клієнта (юридичної особи);
  • повне найменування Продукції (кількість, висота, колір);
  • ціну одиниці виміру;
  • загальну вартість замовлення;
  • загальну вагу замовлення.

  Клієнт зобов’язаний забезпечити Виробника інформацією, необхідною для виконання замовлення. Клієнт несе відповідальність за збитки, що сталися внаслідок подання Виробнику неправильних або неповних даних, які унеможливлюють виконання договору купівлі-продажу.

 3. У випадку відвантаження Продукції декількома партіями сторони узгоджують графік поставки. Крім цього, Клієнт, незалежно від узгодженого графіку поставок (завантаження), зобов’язаний кожного разу підтверджувати свою готовність до отримання чергової партії Продукції, інформуючи Виробника про кількість, асортимент та місце поставки не пізніше, ніж за 3 (три) робочих дні до моменту отримання Продукції.
  У випадку відсутності погодженого графіка поставки Виробник не несе відповідальності за відсутність замовленої Продукції.
 4. Якщо Клієнт з власної вини або вини третіх осіб не отримав замовлену Продукцію у строк, зазначений у замовленні, Виробник має право реалізувати цю продукцію іншим покупцям, самостійно встановивши для Клієнта іншу дату отримання Продукції.
 5. У разі неможливості виконання прийнятого замовлення Виробник повинен повідомити про це Клієнту. Клієнт має право у цьому випадку відмовитись від замовлення або домовитись з Виробником про нові умови його виконання. Інші претензії Клієнта, крім повернення сплачених ним коштів, у разі неможливості виконання замовлення Виробником не задовольняються.
 6. Повідомлення, надіслані Сторонами, вважаються прийнятими, якщо вони були надіслані у письмовій формі цінним листом з описом за адресою, вказаною Стороною.
 7. Ціна продукції визначається згідно з прейскурантом (прайс-листом) цін на Продукцію, дійсним на день видачі рахунку на оплату або складання письмового замовлення. Рахунок на оплату дійсний протягом строку, що вказаний у такому рахунку. При виникненні у подальшому будь-яких спірних питань між Сторонами, Клієнт не може посилатись на незнання прейскуранта (прайс-листа) цін на продукцію Виробника. Виробник залишає за собою право надавати знижки на продукцію, організовувати рекламні заходи, пов’язані з її реалізацією, а також змінювати ціни у будь-який час.
 8. Ціни на продукцію, наведені у прейскуранті (прайс-листі), передбачають умову поставки EXW відповідно до міжнародних правил тлумачення термінів «Інкотермс» в редакції 2010 року. Ціни включають в себе завантаження на транспортні засобі Клієнтів.
 9. Виробник по спеціальному замовленню Клієнта може виготовляти Продукцію інших, ніж зазначено у прейскуранті (прайс-листі), кольорів та конфігурацій. У цьому випадку ціна Продукції і дата виконання замовлення визначаються Сторонами індивідуально. При складанні спеціального замовлення Клієнт здійснює по ньому стовідсоткову попередню оплату. У випадку відмови від замовлення кошти, сплачені Клієнтом, поверненню не підлягають. В такому випадку Виробник отримує право на використання виготовленої продукції на свій розсуд, якщо Сторони не домовляться про інше.
 10. Оплата за Продукцію здійснюється за банківськими реквізитами Виробника, вказаними в отриманому Клієнтом рахунку на оплату, або сплачується готівкою в касу Виробника. Датою оплати Сторони вважають дату фактичного надходження коштів на банківський рахунок або дату внеску коштів у касу Виробника.
 11. У випадку здійснення готівкових платежів Виробник може прийняти такий платіж тільки в тому випадку, якщо це не суперечить вимогам чинного законодавства.
 12. Виробник має право вимагати від Клієнта повернення Продукції, неоплаченої Клієнтом. У цьому випадку Клієнт зобов’язаний за свій рахунок і на свій ризик повернути весь неоплачений Товар (повернення включає в себе завантаження, транспортування і розвантаження в місці, зазначеному Виробником) протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання такої вимоги. Продукція, яка повертається Клієнтом, може бути прийнята Виробником, якщо вона не використовувалася і якщо збережено її товарний вигляд, споживчі властивості, маркувальні етикетки, а також розрахунковий документ, виданий Клієнтові разом з проданою продукцією або відтворений на дисплеї програмного реєстратора розрахункових операцій (дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний реєстратор розрахункових операцій) QR-код, що дає змогу Клієнту здійснювати його зчитування та ідентифікацію з розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому містяться, або надісланий електронний розрахунковий документ на наданий Клієнтом абонентський номер чи адресу електронної пошти. Вказані вимоги перевіряються працівниками Виробника при прийманні продукції. У випадку наявності недоліків Продукції, що повертається, Виробник має право прийняти рішення про повернення такої Продукції по неповній вартості або вимагати від Клієнта відшкодування завданих збитків.
  Повернення Товару відбувається з дотриманням усіх вимог, встановлених Законом України «Про захист прав споживачів», та з урахуванням положень першого абзацу цього пункту.

III. УМОВИ ПОСТАВКИ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

 1. Замовлення виконується в строки, визначені Виробником. Виробник вказує місце завантаження Продукції незалежно від того, яким транспортом постачається Продукція (транспортом Виробника, власним транспортом Клієнта чи транспортом перевізника). Місця завантаження, встановлені для певного виду Продукції, можуть змінюватись.
 2. Виробник може організувати Клієнту доставку продукції транспортом, що знаходиться у розпорядженні Виробника. У цьому випадку Клієнт сплачує вартість транспортних послуг та послуг із розвантаження Продукції (якщо такі будуть надані). Клієнт повинен узгодити з Виробником дату і час транспортування продукції. Інформацію про вартість транспортування і розвантаження Клієнт може отримати у відділі збуту, представництвах та пунктах продажу Продукції Виробника.
 3. Клієнт, який вивозить Продукцію власним транспортним засобом або за допомогою перевізника, у випадку, якщо він не отримує Продукцію особисто, зобов’язаний надати водію довіреність з такими даними:
  • прізвище, ім’я та по-батькові особи, уповноваженої отримувати Продукцію;
  • номер і серія паспорту вищезазначеної особи;
  • реєстраційний номер автомобіля;
  • копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;
  • номер і дата замовлення.

  Довіреність повинна бути підписана Клієнтом або особою, уповноваженою вчиняти дії від імені Клієнта. Виробник має право відмовити у видачі продукції особі без відповідної довіреності (повноважень). При цьому Виробник звільняється від відповідальності за збитки, понесені Клієнтом або третіми особами з цього приводу.

 4. Клієнт зобов’язаний прийняти та вивезти продукцію впродовж 3 (трьох) діб (з урахуванням режиму роботи Виробника) з моменту отримання інформації про наявність готової продукції на складі Виробника.
 5. У випадку поставки Продукції Виробником до місця, вказаного Клієнтом, останній зобов’язаний особисто прийняти продукцію, або забезпечити свого представника, який приймає продукцію, відповідною довіреністю. Якщо в місці, вказаному Клієнтом, відсутній Клієнт, або належним чином уповноважені представники Клієнта, Виробник має право відмовити в передачі товару та вимагати відшкодування завданих збитків.
 6. У випадку, якщо Виробник поставляє продукцію Клієнту своїм транспортом, а доїзд до місця, вказаного Клієнтом, неможливий, надто складний або становить загрозу безпеці людей та майна, Клієнт зобов’язаний негайно запропонувати інший пункт розвантаження продукції, розташований на відстані не далі, ніж 2 (два) км від погодженого раніше.
  Якщо Клієнт не повідомив про таке місце, Виробник має право без відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань повернути Продукцію до місця завантаження, а Клієнт зобов’язаний компенсувати витрати.
 7. Клієнт (у тому числі при користуванні послугами перевізника) несе відповідальність за належне закріплення вантажу та за будь-який збиток, заподіяний Продукції Виробника, внаслідок неналежного кріплення вантажу. Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, пов’язані з транспортуванням продукції, що здійснюється Клієнтом або третіми особами за довіреністю Клієнта.
 8. Клієнт, а також перевізник, який діє за його довіреністю, зобов’язаний на вимогу особи, що завантажує Продукцію, негайно пред’явити оригінальний, чинний, розбірливий та однозначний документ, що підтверджує вантажопідйомність транспортного засобу, на який здійснюється завантаження Продукції. Зменшення завантаженої кількості на один транспортний засіб не потребує додаткового погодження з Клієнтом. У випадку невиконання Клієнтом, а також перевізником, який діє за його довіреністю, вимоги, викладеної вище, Виробник має право відмовити у завантаженні та відпуску Продукції без жодних наслідків за невиконання або неналежне виконання зобов’язань.
 9. Умова, наведена у п. 8 ч. ІІІ, застосовується також, коли згадані вище особи подали документ про допустиме навантаження транспортного засобу, але згідно з оцінкою Виробника цей транспортний засіб погано підходить для перевезення продукції, або відсутня можливість його бокового двостороннього завантаження, або є сумніви у справності цього транспортного засобу. У цьому випадку Виробник без жодних наслідків за невиконання або неналежне виконання зобов’язань може завантажити меншу кількість продукції, ніж очікувалося (було замовлено) Клієнтом, і меншу, ніж максимальна кількість згідно з поданим документом, згаданим у п. 8 ч. ІІІ.
 10. При завантаженні товару на транспорт Клієнта та/або перевізника Клієнт, перевізник або водій такого транспорту зобов’язані оглянути проведене габаритно-вагове завантаження транспорту. Після отримання товару по видатковій накладній та/або товарно-транспортній накладній, а також виїзду транспорту з товаром зі складу Виробника вважається, що Клієнт, перевізник, водій транспорту погодилися з габаритно-ваговим навантаженням та несуть відповідальність за габаритно-вагове навантаження перед третіми особами, в тому числі перед державними (контролюючими, наглядовими) органами. Виробник не несе відповідальності за габаритно-вагове навантаження транспорту Клієнта та/або перевізника.
 11. При вивезенні товару з території Виробника Клієнт та особи, які діють від його імені на виконання умов Договору (працівники, представники, водії Клієнта, перевізник, їх працівники тощо), зобов’язані дотримуватися правил поведінки на території Виробника, виконувати вимоги працівників Виробника та дотримуватися дорожніх знаків та розмітки відповідно до правил дорожнього руху. Також особи, які діють від імені Клієнта на виконання умов Договору (працівники, представники, водії Клієнта, перевізник, їх працівники тощо), не мають права без дозволу відповідальної особи Виробника переміщатись територією Виробника, користуватись будь-яким майном на території Виробника, вивозити (виносити) будь-яке майно з території Виробника, не обумовлене цим договором. Клієнт несе відповідальність за шкоду, завдану Виробнику та/або третім особам у зв’язку з пошкодженням та/або знищенням майна, що знаходиться на території Виробника, та/або у зв’язку з завданням шкоди особам, що перебувають на території Виробника, особами, які діють від імені Клієнта на виконання умов договору (працівники, представники, водії Клієнта, перевізник, їх працівники тощо).
 12. Клієнт зобов’язаний здійснити перевірку кількості та якості Продукції в момент її отримання. Будь-які недоліки мають бути зафіксовані в акті, складеному за участю уповноваженого представника Виробника.
 13. Продукція, отримана Клієнтом або перевізником без застережень, вважається такою, що не має дефектів (недоліків), а її кількість відповідає кількості, передбаченій видатковими документами.
 14. Після передачі Продукції будь-які ризики, зокрема ризик пошкодження, випадкового знищення або втрати Продукції, переходять на Клієнта.
 15. У разі поставки Продукції транспортом Виробника будь-які ризики, зокрема ризик пошкодження, випадкового знищення або втрати Продукції, переходять на Клієнта після підписання ним, його представником або перевізником видаткової накладної.
 16. У випадку вивезення Клієнтом Продукції власним транспортом чи транспортом перевізника ризик пошкодження, випадкового знищення або втрати Продукції переходять на нього з моменту завантаження Продукції на наданий транспортний засіб. При цьому Клієнт та/або перевізник при завантаженні та розвантаженні продукції зобов’язані дотримуватись вимог нормативних документів (ДСТУ тощо). Крім того, піддони (палети) з елементами брукування на транспортному засобі повинні бути закріплені таким чином, щоб виключити їх поздовжнє та поперечне переміщення, а також їх взаємне зіткнення і тертя під час перевезення. Між Продукцією і бортами транспортного засобу повинен залишатись проміжок не менше 50 (п’ятдесяти) мм. Забороняється завантаження та розвантаження Продукції за допомогою строп.
 17. На прохання Клієнта Виробник може надати йому контактну інформацію про можливих перевізників Продукції. Жодних зобов’язань перед Клієнтом стосовно якості наданих послуг такими перевізниками, жодних наслідків за невиконання або неналежне виконання ними зобов’язань по транспортуванню Продукції Виробник не несе.
 18. Мінімальна партія, яка може продаватись Виробником Клієнту, становить:
  • одна штука — для Продукції, яка продається поштучно;
  • один ряд (у перерахунку на м.кв.) — для продукції, яка продається у м.кв.
 19. Клієнт впродовж 90 (дев’яноста) днів з моменту поставки товару може продати Виробнику за його згодою неушкоджену тару за ціною, вказаною у видатковій накладній на поставку продукції. Клієнт організовує доставку тари на склад Виробника своїми силами та за свій рахунок. Оплата коштів Виробником за отриману на склад тару проводиться на підставі наданих Клієнтом Виробнику оригіналів видаткових накладних на тару, яка продається, та рахунків на оплату (для суб’єктів господарювання) або реквізитів рахунку для отримання коштів (для фізичних осіб). Виробник має право не купувати та не приймати тару.
 20. Бетонні вироби запаковані в поліетиленову плівку зі стрічкою та логотипною стрічкою Виробника на дерев’яних піддонах (палетах). Виключно в такому пакуванні бетонні вироби повинні завантажуватись, перевозитись, розвантажуватись та зберігатись до моменту укладання. Продукція, яка відвантажується порядово та/або поштучно, підлягає окремому пакуванню (без застосування логотипної та в окремих випадках без застосування поліпропіленової стрічок).
  Для запобігання додаткової появи висолів Клієнт зобов’язаний дбати про збереження заводського пакування під час зберігання продукції. У разі пошкодження заводського пакування Клієнт зобов’язаний запобігти потраплянню додаткової вологи до сформованого піддона (палети).

IV. ФОРС-МАЖОР

 1. Сторони можуть бути звільнені від відповідальності за невиконання обов’язків згідно з договором купівлі-продажу або замовленням тільки у разі виникнення непередбачених обставин, які незалежні від волі сторін, виникли після підписання договору (замовлення) і не допустили їх виконання (в цілому або частково), а також яких не можна було уникнути при вжитті всіх можливих заходів та які підтверджені компетентними органами як форс-мажорні обставини.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 1. У будь-якому випадку відповідальність Виробника перед Клієнтом обмежується розміром фактичних втрат, підтверджених у встановлений законодавством спосіб.

VI. ГАРАНТІЇ

 1. Виробник гарантує, що його Продукція відповідає вимогам національних стандартів.
 2. Гарантійний термін експлуатування Продукції — 5 (п’ять) років від дати продажу, зазначеної у накладній.
 3. Гарантійні зобов’язання розповсюджуються на бетонні вироби, які підлягають заміні та придбані безпосередньо у Виробника, або у пунктах продажу його продукції, або у Представництвах, або в спеціалізованих магазинах будматеріалів, або у осіб, з якими Виробник має підписані діючі угоди про співпрацю.
 4. Важливою умовою дії гарантійних зобов’язань є виконання Клієнтом усіх робіт, пов’язаних із монтажем виробів, з дотриманням вимог відповідної технології, монтажу та експлуатації, які опубліковано на сайті та у каталозі продукції Виробника.
 5. Гарантійні зобов’язання розповсюджуються на бетонні вироби, оплачені Клієнтом вчасно і в повному обсязі.
 6. Клієнт має право на пред’явлення Виробнику вимог стосовно гарантійних зобов’язань у випадку, якщо він повідомив про них Виробника протягом 7 (семи) діб з моменту їх виявлення. Ця умова не поширюється на дефекти, виявлені в момент отримання/видачі Продукції.
 7. Гарантійні зобов’язання виникають стосовно недоліків бетонних виробів, які виникли з вини Виробника.
 8. Під час транспортування, розвантаження та монтажу виробів можуть виникати механічні пошкодження (тріщини, сколи, потертості, подряпини).
 9. Виробник звільняється від гарантійних зобов’язань та має право відмовити у виконанні гарантійних зобов’язань у наступних випадках:
  1. недотримання Клієнтом правил транспортування, розвантаження, зберігання продукції та умов договору між Сторонами;
  2. допущення помилок Клієнтом та/або підрядником у проекті замощення, в тому числі основи під бетонні вироби;
  3. допущення помилки Клієнтом у виборі типу продукції — бетонного виробу (неврахування передбачуваних навантажень, що спричинили на покриття з бетонних виробів тиск, більший від допустимого);
  4. використання Клієнтом придбаних бетонних виробів не за їх призначенням і без врахування їх властивостей;
  5. виконання робіт з монтажу бетонних виробів і пов’язаних з ними робіт  з порушенням відповідної технології та інструкцій:
   • монтаж виробів без виконання швів між елементами шириною не менше 2-5 (двох-п’яти) мм (бічні виступи на виробах не гарантують збереження необхідної ширини монтажних швів);
   • заповнення швів цементом або іншим матеріалом, не призначеним для цього;
   • застосування для ущільнення вібраційної машини без гумової накладки;
   • недотримання вимог під час монтажу великоформатної продукції;
   • використання невідповідних матеріалів та/або технологій для монтажу виробів;
   • відсутність водовідведення з бетонних виробів, застій будь-якої рідини на бетонних виробах.
  6. порушення Клієнтом технології застосування засобів захисту та догляду за бруківкою;
  7. після переходу права власності або користування продукцією третій особі (особам);
  8. через надмірний механічний вплив на Продукцію після її передачі Клієнту;
  9. модифікації товару після покупки (різання, свердління тощо);
  10. монтажу виробів раніше 28 (двадцяти восьми) днів з дати виготовлення;
  11. недотримання клієнтом правил експлуатації продукції, які передбачені відповідними стандартами та Умовами експлуатації бетонних виробів виробництва ТОВ «Озон», і умов договору між сторонами у випадках:
   • пошкодження захисного шару бетонних виробів будь-якими металевими предметами (за умови прямого контакту металу з бетонними виробами);
   • застосування солі та антиожеледних засобів на основі NaCl, CaCl, MgCl2, кислотних очисників або аналогічних речовин;
   • неочищення укладених бетонних виробів від засмічення у вигляді абразивних частинок (сипучих матеріалів, каміння тощо);
  12. внаслідок стихійного лиха та інших непередбачуваних явищ.
 10. Не вважаються такими, що мають недоліки, і, відповідно, не потрапляють під дію гарантійних зобов’язань такі бетонні вироби:
  • з відхиленнями у розмірах і зовнішньому вигляді, які допускаються відповідними державними стандартами (Додаток №2 цих Умов);
  • з відмінностями в однорідності текстури поверхонь виробів, які можуть бути спричинені неминучими змінами характеристик сировини і змінами умов твердіння;
  • з відхиленнями у кольорі, спричиненими різними відтінками сировини, що застосовується у виробництві;
  • із змінною текстурою (з митою поверхнею) в залежності від кольору у зв’язку з використанням натуральної сировини та з нерівномірним ступенем промитості лицевого шару;
  • з поверхнею «колор-мікс», виробництво яких передбачає унікальну технологію змішування бетонів різних кольорів, що призводить до різної колористики на поверхні кожного елемента;
  • з висолами (білим нальотом) на поверхні бетонних виробів, в тому числі вапняковими (вапняними) та соляними;
  • з частинами захисного паперового покриття (упаковки) на поверхні бетонних виробів;
  • з мікротріщинами, поява яких викликана скороченням бетону в процесі дозрівання бетонних виробів;
  • з потертостями лицьової поверхні бетонних виробів;
  • колір яких змінився природним шляхом у результаті експлуатації та/або у зв’язку із дією на продукцію обставин непереборної сили (стихійні лиха, пожежі, інші природні та технологічні явища, тощо);
  • «Пента» та «Патіо», на поверхні яких наявні раковини (діаметром до 15 [п’ятнадцяти] мм та глибиною до 2 [двох] мм) у кількості не більше 2 (двох) штук на 1 (один) елемент (бетонний виріб), що пов’язано із використанням наджорстких бетонів під час виробництва.бруківка колор-мікс
   Виробництво Продукції з поверхнею «колор-мікс» передбачає унікальну технологію змішування бетонів різних кольорів, що призводить до різної колористики на поверхні кожного елемента.
   Зовнішній вигляд бічної поверхні (неоднорідність, пористість) не є ознакою неякісної продукції та не впливає на фізичні та технічні властивості виробів.промитості поверхні бруківки
   Ступінь промитості лицьового шару може бути нерівномірним, що може спричинити неоднорідність кольору та не є недоліком.структура поверхні бруківкиСтруктура поверхні виробу з митою поверхнею може відрізнятися залежно від кольору у зв’язку з використанням натуральної сировини.зернистість поверхні бруківкиСтупінь зернистості лицьового шару виробів в межах до 3 (трьох) мм є нормою, не є ознакою неякісної продукції і не впливає на фізичні та технічні властивості виробів.
 11. Клієнт має право вимагати від Виробника виконання останнім гарантійних зобов’язань стосовно бетонних виробів, на які Клієнтом пред’явлено:
  • рекламаційний лист із переліком виявлених Клієнтом недоліків продукції;
  • оригінал накладної, по якій було отримано бетонні вироби;
  • маркувальні етикетки, що кріпляться на кожен піддон (палету) із бетонними виробами;
  • опис технології монтажу бетонних виробів, складений особою, що проводила роботи (у випадку, якщо цей монтаж було виконано або процес його виконання ще триває).
 12. Рекламації пред’являються Клієнтом у місці придбання бетонних виробів (безпосередньо Виробнику, або у пунктах продажу його продукції, або в спеціалізованих магазинах будматеріалів, або у осіб, з якими Виробник має підписані діючі угоди про співпрацю).
 13. Клієнт зобов’язаний перевірити якість бетонних виробів в момент їх отримання та до початку їх монтажу. У випадку виявлення недоліків Клієнт зобов’язаний припинити роботи з монтажу та пред’явити рекламацію згідно з п. п. 10, 11 ч. VI.
 14. У випадку, якщо Клієнт здійснив монтаж бетонних виробів, у яких були видимі недоліки до моменту монтажу, Виробник не відшкодовує Клієнту витрати на розбирання та повторний монтаж виробів.
 15. Клієнт зобов’язаний здійснювати контроль процесу монтажу бетонних виробів.
  У зв’язку із багатогранністю та складністю геометричної форми окремих виробів («Екса», «Пента», «Хвилька рут», «Хвилька софт», «Медуза») при монтажі потрібно виконувати технологічні шви різної ширини. Це, в свою чергу, дасть можливість здійснити додаткову корекцію, яка  необхідна для виробів із складними (ламаними) гранями. При укладанні важливо дотримуватись відповідної інструкції (Додаток № 3 цих Умов).
 16. Протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту отримання письмової рекламації з відповідним комплектом документів представник Виробника має право оглянути бетонні вироби в місці, вказаному Клієнтом.
 17. У випадку визнання рекламації Клієнта дійсною (підтвердженою), Виробник зобов’язаний замінити бетонні вироби, що містять недоліки (дефекти), на такі, що відповідають цим Умовам, протягом терміну, додатково погодженого з Клієнтом.
 18. За згодою з Клієнтом Виробник має право замість заміни виробів знизити для Клієнта їх вартість.
 19. Замінені вироби стають власністю Виробника.
 20. Виробник має право відмовити Клієнту у виконанні гарантійних зобов’язань у випадку, коли Клієнт знав про недоліки виробів під час їх придбання або укладання відповідного договору; коли недоліки є неістотними; коли вони не знижують вартість виробів та не погіршують їх споживчі властивості; в інших випадках, вказаних у цих Умовах.

VII. ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА

 1. Виробник заявляє, що його торговельна марка «Озон», а також інші торговельні марки, власником або користувачем яких є Виробник, перебувають під правовою охороною відповідно до Цивільного кодексу України та Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 року № 3689-ХІІ (із змінами і доповненнями). Виробник має виключне право на використання цієї марки (марок).
 2. Клієнт зобов’язується не використовувати торговельну марку «Озон», а також інші торговельні марки, власником яких є Виробник, без письмової згоди Виробника.

VIII. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

 1. Клієнт може розірвати договір у випадку затримки поставки з вини Виробника більш ніж на 21 (двадцять один) робочий день за умови письмового звернення Клієнта до Виробника про поставку Товару.
 2. Виробник має право розірвати договір без встановлення додаткового строку його виконання у разі прострочення Клієнтом платежу або відмови в отриманні Продукції Клієнтом протягом 21 (двадцяти одного) дня.

IX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Якщо будь-яке положення цих Умов з якихось причин є недійсним, це не впливає на дійсність інших умов Загальних умов продажу.
 2. Клієнт зобов’язаний ознайомитися з цими умовами до укладення договору, а також перед складанням замовлення на Продукцію.
 3. Клієнт, підписуючи замовлення на Продукцію, надає згоду на використання, обробку та зберігання своїх персональних даних, наданих ним Виробнику для оформлення документів на придбання Товару. При цьому Сторони підтверджують, що вони ознайомлені з правами та обов’язками, визначеними Законом України «Про захист персональних даних».

 

Додаток №1.

Вапняні висоли

На поверхні бетонних виробів можуть з’являтися білі плями, розводи або світлий наліт, який робить колір бруківки більш блідим. Це вапняні висоли, що виникають внаслідок фізико-хімічних реакцій, які відбуваються у бетоні.

Варто підкреслити, що поява висолів на поверхні товару є природним явищем, яке не залежить від виробника та не має жодного негативного впливу на споживчі властивості виробів та їхню якість. Спричинені висолами відхилення у колористиці виробів не вважаються недоліками (дефектами) та не можуть бути підставою для рекламації (повернення продукції, її заміни, зменшення вартості тощо). Виробник не може вплинути на об’єктивний процес незворотних хімічних реакцій. Вапняні висоли неминуче зникають в процесі інтенсивної експлуатації бруківки.

Як виникають висоли?

Для запобігання додаткової появи висолів Клієнт зобов’язаний дбати про збереження продукції в заводському упакуванні. У разі пошкодження заводського упакування Клієнт зобов’язаний запобігти потраплянню додаткової вологи до сформованого піддона (палети).

Під час тужавіння і тверднення бетону в результаті хімічної реакції, котра відбувається між такими його складниками, як цемент і вода, виникають різні хімічні сполуки.

Серед них — велика кількість Са(ОН)2, а саме гідроксиду кальцію або звичайного гашеного вапна. Оскільки процес тверднення бетону може тривати протягом року, а деколи і довше, процес утворення гідроксиду кальцію, хоч і щоразу менш інтенсивний, відбувається так само довго. Власне, гідроксид кальцію і є першопричиною виникнення білого нальоту на поверхні бетонних виробів. Він, добре розчиняючись у воді, яка заповнює капіляри бетонного виробу, реагує в навколишньому середовищі з вуглекислим газом, що знаходиться в повітрі. При певній температурі утворюється нерозчинна сполука — кальцій карбонат:

Са(ОН)2 + СО2 → СаСО3 + Н2О

Якщо капіляри, котрі знаходяться у бетоні, наповнені водою до рівня їх виходу на поверхню, карбонат кальцію на поверхні таких бетонних виробів має вигляд рівномірного світлого нальоту (рис. 2).

Якщо ж окрім води, що повністю заповнює капіляри, поверхня бетону покрита ще й шаром води зверху, розчинний у ній гідроксид кальцію розходиться по всій поверхні виробу і, реагуючи з вуглекислим газом, утворює нерозчинний шар карбонату кальцію у вигляді плям або розводів (рис. 3).

Кількість і час виникнення висолів значною мірою залежать від атмосферних умов. Вирішальний вплив на них мають атмосферні опади (дощ, роса) та висихання виробів після них природним шляхом.

Появі висолів сприяє укладання елементів брукування на бетонну основу або іншу водонепроникну поверхню, а також довготривале зберігання продукції в упаковці, адже після дощу частина води довше перебуває у заглибинах такої основи. Елементи брукування насичені водою, тому гідроксид кальцію з бетонної основи і самих бетонних елементів виходить на поверхню, утворюючи вапняний наліт. З моменту закупорювання виходу капіляру карбонатом кальцію процес утворення висолів на поверхні бетонних виробів завершується.

 

Як зникають висоли?

 Вапняні висоли — явище тимчасове. Протягом певного часу інтенсивної експлуатації вони зникають, і виріб набуває первісного вигляду (у випадку, якщо на ньому не було забруднень). Механізм зникнення вапняних висолів наступний. Карбонат кальцію разом із водою поступово реагують з вуглекислим газом, що знаходиться в повітрі:

СаСО3 + СО2 + Н2О → Са(HCО3)2

Отриманий в результаті реакції гідрокарбонат кальцію розчиняється у воді і поступово вимивається з поверхні бетонних виробів.

До цього часу немає методів боротьби з виникненням вапняних висолів. Одним із шляхів їх зменшення є ущільнення структури бетону шляхом застосування спеціальних додатків. Саме такі найефективніші додатки застосовує Виробник під час виробництва, але і це не дає стовідсоткової гарантії уникнення цього явища.

 

Додаток №2.

Допустимі відхилення геометричних параметрів бетонних виробів, визначених ДСТУ

 

ДСТУ Б В.2.7-145:2008. п.4.1.3

Граничні відхилення 

Довжина та ширина виробів, мм Граничні відхилення, мм
Довжина, ширина Товщина
До 250 включно ±3 ±3
Понад 250, до 750 ±4 ±3

 

ДСТУ Б EN 1338:2016. п.5.2.4

Відхили, що допускаються 

 

Брущатка товщиною, мм

Відхили
за довжиною, мм за шириною, мм за товщиною, мм
< 100

≥ 100

± 2

± 3

± 2

± 3

± 3

± 4

Різниця між двома вимірами товщини однієї і тієї ж брущатки повинна складати < 3 мм

 

 Максимальна різниця між діагоналями 

Клас Маркування Максимальна різниця, мм
1 J 5
2 K 3

 

 Відхилення площинності та прямолінійності 

Брущатка довжиною, мм Максимальна опуклість, мм Максимальна угнутість, мм
300 1,5 1,0
400 2,0 1,5

 

ДСТУ Б EN 1339:2016. п.5.2.4

Відхили, що допускаються 

 

Клас

 

Маркування

Номінальні розміри

плит дорожнього покриття, мм

 

Довжина, мм

 

Ширина, мм

 

Товщина, мм

1 N Усі ± 5 ± 5 ± 3
2 P ≤ 600 ± 2 ± 3 ± 3
> 600 ± 3 ± 3 ± 3
3 R Усі ± 2 ± 2 ± 2
Примітка. Різниця між двома вимірами довжини, ширини та товщини однієї і тієї ж плити дорожнього покриття повинна складати <3 мм

 

Максимальна різниця між діагоналями 

Клас Маркування Діагональ Максимальна різниця, мм
1 J ≤ 850

> 850

5

8

2 K ≤ 850

> 850

3

6

3 L ≤ 850

> 850

2

4

 

Відхилення площинності та прямолінійності 

Довжина плити, мм Максимальна опуклість, мм Максимальна угнутість, мм
300 1,5 1,0
400 2,0 1,5
600 2,5 1,5
800 4,0 2,5

 

 ДСТУ Б В.2.7-237:2010. п.1.3.23

 Граничні відхилення 

Назва відхилення геометричного параметра Назва геометричного параметра Допустиме відхилення, мм
 Від лінійного розміру довжина: 1000 ±6
висота: від 200 до 500 ±5
ширина:
по верхній частині
по нижній частині
± 4

± 6

Від прямолінійності профілю довжина: 1000 6
Від перпендикулярності торцевих й суміжних граней висота: до 500 4

 

ДСТУ Б EN 1340:2016 п.5.2.4

Відхили, що допускаються 

Назва геометричного параметра  По відсотках  Допустиме відхилення, мм
довжина:
1000
± 1 %:

± 10 мм

 не менше ніж 4 мм і не більше ніж 10 мм
висота: ± 5 %: не менше ніж 3 мм і не більше ніж 10 мм
200 ± 10 мм
250 ± 12,5 мм
270 ± 13,5 мм
300 ± 15 мм
 ширина:
по верхній частині
 ± 3 %: не менше ніж 3 мм і не більше ніж 5 мм
50 ± 1,5 мм
60 ± 1,8 мм
80 ± 2,4 мм
150 ± 4,5 мм
180 ± 5,4 мм
по нижній частині ± 5 %: не менше ніж 3 мм і не більше ніж 10 мм
50 ± 2,5 мм
60 ± 3,0 мм
80 ± 4,0 мм
150 ± 7,5 мм
180 ± 9,0 мм

 

Відхилення площинності та прямолінійності 

Виміряна довжина, мм Відхили, що допускаються, від площинності і прямолінійності, мм
300 ±1,5
400 ±2,0
600 ±2,5
800 ±3,5

 

 ДСТУ Б EN 13198:2016 п.4.3.1

Відхили, що допускаються 

Основний розмір, мм Комплексне (разом із іншими виробами) застосування, мм Поштучне (індивідуальне) застосування, мм
≤ 1000 ± 5 ± 15
> 1000 ± 5 ± 15

 

Додаток №3.

Монтаж виробів із складною геометричною формою

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ УКЛАДАЛЬНИКІВ

Враховуючи допустимі державним стандартом відхилення в геометричних розмірах, при укладанні бруківки «Екса», а також «Пента», «Хвилька рут», «Хвилька софт» та «Медуза» необхідно періодично проводити коригування розміщення елементів один відносно іншого. Це відбувається за рахунок зміни товщини швів між гранями сусідніх елементів (товщина швів може коливатися в межах від 2 [двох] мм до 5 [п’яти]  мм).

Перед початком роботи для бруківки «Екса» необхідно чітко виставити лінію укладання вздовж та поперек за допомогою нитки (будівельної жилки), щоб між нитками був точно витриманий кут 90° (дев’яносто), як показано на рис.1.

Для бруківки «Пента» будівельну жилку необхідно виставити по гранях сусідніх елементів, по яких чітко прослідковується пряма лінія, як показано на рис.2. Коригування необхідно проводити так, щоб вершини сусідніх елементів вкладеної бруківки чітко співпадали з ниткою по одній стороні та з лініями по другій (див. схему).

 

Схема укладання бруківки Екса

Рис. 1. Укладання бруківки «Екса»

 

Схема укладання бруківки Пента

Рис. 2. Укладання бруківки «Пента А» та «Пента В»


Примітка:
для покращення естетичного вигляду змонтованої площі з використанням бруківки товщиною 8 (вісім) та 10 (десять) см рекомендується заповнення монтажних швів піском на 80 % (вісімдесят) від максимального рівня або недозаповнення на 1,5-2 (півтора-два) см.

Технологічно це виконується наступним чином:

 • монтажні шви на змонтованій площі засипаються сухим чистим білим піском;
 • площа ретельно замітається для видалення залишків піску на бруківці;
 • поверхня провібровується вібраційною машиною вагою до 85 (вісімдесяти п’яти) кг з використанням гумової накладки;
 • надлишок піску у швах витягується за допомогою будівельного порохотяга.

Увага! Дані роботи необхідно проводити в суху погоду.